V březnovém čísle Přerovských listů vyšel obsáhlý článek o Centru Maltézské pomoci v Přerově zaměřený na dobrovolnictví a tamější dobrovolníky.

Celé číslo naleznete ke stažení zde: http://www.prerov.eu/filemanager/files/file.php?file=40487 Samotný článek se nachází na straně osm.

 

(MiH)