V průběhu jarních prázdnin, v termínu od 27. 2. do 3. 3. 2017 pořádala Maltézská pomoc, o. p. s., centrum Olomouc již tradičně zimní preventivně vzdělávací program pro děti z pěstounských rodin a rodin ohrožených sociálním vyloučením žijících na území města Olomouc a v přilehlých obcích. Tábora, který se konal v Ekocentru Rychleby na Javornicku, se účastnilo 15 dětí ve věku 6 – 15 let, o něž se staraly 4 pracovnice služby.

Děti byly rozdělené do tří skupin zastupujících konkrétní evropské země, pod jejichž vlajkou soutěžily v jednotlivých olympijských disciplínách. Ty se však netýkaly pouze sportovních výkonů, jak by se mohlo na první pohled zdát. Byly mezi ně zařazené také disciplíny zaměřující se na spolupráci a rozvoj osobnosti dětí v několika rovinách, jako jsou hudební nadání, logické myšlení, tvořivost, sebepoznání aj. Děti se rovněž zúčastnily paralympiády na podporu sportovců, kteří dokázali překonat svůj handicap a stát se tak vzorem a inspirací pro druhé.

Děti i vedoucí se z pobytu vraceli s řadou nezapomenutelných zážitků, nově vzniklými i upevněnými kamarádstvími a ujištěním, že s pomocí druhých i naší vlastní je možné překonat i zdánlivě nepřekonatelné překážky a slabiny.

 

(JaJ)