Ačkoli jsme již naplno vykročili do nového roku, zavzpomínali jsme ještě na rok minulý a na to, co vše jsme v roce 2016 v brněnském centru zažili.

Můžeme říci, že rok 2016 byl pro naše centrum velmi úspěšný.  Na začátku roku jsme se zúčastnili festivalu Jeden svět na Jarmarku neziskových organizací. Měli jsme také možnost prezentace našich projektů přímo na filmovém večeru, pořádaném tímto festivalem.

V červenci jsme se společně s několika našimi brněnskými dobrovolníky vydali pomoci na každoroční pouť vozíčkářů na Velehradě, kde jsme pomáhali klientům. 

V průběhu celého roku jsme také spolupracovali s dobrovolnickým centrem DC67 na síťování organizací pracujících s dobrovolníky. Vyvrcholením spolupráce bylo pořádání akce Dobrodružně za dobrovolnictvím, v rámci které se otevřeli dveře neziskovek zájemcům o dobrovolnictví. Na podzim jsme se nově zapojili do dvou akcí pořádné Magistrátem města Brna – Dny pro zdraví a Dny pro seniory.

V osobní asistenci jsme poskytli službu 97 klientům. Naši asistenti u nich odpracovali 21 152 hodin.
Během roku byla asistentům poskytována supervize kvalifikovaným supervizorem. Naši asistenti se také průběžně školili a vzdělávali v akreditovaných kurzech.

V projektu ,,Adopce osamělých seniorů“ jsme poskytli službu 29 klientům, se kterými naši dobrovolníci strávili 754 hodin. V Brně jsme v roce 2016 evidovali zejména nárůst klientů v domácnostech. Za celý rok byla tato služba poskytována 9 klientům přímo u nich doma. Služba je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením od 19-ti let v rámci Brna – města a Brna – venkova.  Mezi našimi dobrovolníky jsou studenti, maminky na mateřské dovolené, pracující lidé  i aktivní senioři. Dobrovolníkům je pravidelně nabízena možnost supervize.

Tradičně jsme na konci roku uspořádali s našimi dobrovolníky mikulášskou besídku, která se uskutečnila v Chráněném bydlení sv. Michaela. Společně jsme zakončili rok u Vánočního posezení.

Děkujeme všem našim klientům, partnerům a přátelům za přízeň a spolupráci a pevně doufáme, že nám zachováte Vaši přízeň i nadále.