Uplynulou sobotu 21. 1. si naši asistenti vyzkoušeli na vlastní kůži, jaké to je, když se na chvíli promění ve staršího člověka i se všemi jeho fyzickými potížemi a problémy.

Lektorka paní MgA. Čurdová z Institutu vzdělávání APSS ČR provedla naše asistenty celým seminářem „Proměny stáří a geronto-oblek“, ve kterém se dozvěděli nejen informace o tématice stárnutí a jaké změny s ním přicházejí, ale hlavně si vyzkoušeli sami na sobě, jak se starší člověk cítí. Pomocí speciálního obleku s mnoha závažími a dlahami asistenti pocítili, jaké pohybové obtíže se v pokročilém věku objevují, jak náročné je pro staršího člověka vstávat ze židle, či usedat na záchod, nebo jak je nebezpečná pro seniora chůze po schodech bez opory. Dále zakusili, jak je nepříjemná nedoslýchavost, nebo jak vidí člověk s rozličnými očními poruchami a vadami. Mohli si též obléci rukavice, které navodili člověku stařecký či parkinsonický třes. Asistenti si vyzkoušeli, že jenom podepsat se, může být pro seniora opravdu náročná a mnohdy nepřekonatelná překážka.

Kurz byl opravdu výživnou směsicí jak teorie, tak i praktických zkušeností. Ze zpětné vazby asistentů lze usoudit, že zcela naplnil jejich očekávání a bude jistě velkým přínosem pro jejich další práci s klienty.

 

(VáS)