Loňský rok byl pro mělnické centrum Maltézské pomoci, o. p. s. úspěšný a událo se mnoho zajímavých věcí. O jedné, velmi hezké události se nyní rozepíšeme a chtěli bychom tímto ještě jednou moc poděkovat SDH Chloumek za to, že mají srdce na správném místě.

Na začátku loňského roku nás oslovili s tím, že by chtěli peníze, které vyberou mezi sebou a ostatními hasičskými týmy a vyhrají v průběhu roku na hasičských závodech věnovat nějakému dítěti s postižením. Vzhledem k tomu, že ví, že Maltézská pomoc, o. p. s. poskytuje doprovázení dětí do školských zařízení, a má tedy přehled o několika dětech s postižením v okolí, požádali nás, zdali bychom jim poradili, pro koho mají sbírku uskutečnit, komu by výtěžek mohli darovat. Nakonec se rozhodli pro malého Vašíka Šťástku. Chlapec trpí poruchou autistického spektra, jinak je velmi šikovný.

V neděli 25. 9. 2016 proběhlo na fotbalovém hřišti v Libiši oficiální předání darů malému Vašíkovi za účasti koordinátorky Maltézské pomoci paní Marie Zítkové. Toho dne se v Libiši konal poslední závod sborů dobrovolných hasičů. Po skončení závodu předaly ženy SDH Chloumek – „Berušky“, Vašíkovi krásnou medaili, balíček peněz, které vybrali ve sbírce pro Vašíka a tričko, na kterém byly vypsané všechny dobrovolné hasičské sbory z okolí. Předání bylo velmi emotivní. Tímto bychom chtěli sboru dobrovolných hasičů Chloumek ještě jednou moc poděkovat za dary a za krásné odpoledne a přejeme jim v tomto roce mnoho úspěchů při závodění.

 

 

(VeV)