Aktuality

 • 03.03.2014

  Maltézská pomoc v DpS Pohoda Chválkovice

  Ve dnech 25. 2. a 26. 2. 2014 proběhl v domově pro seniory ve Chválkovicích maškarní karneval. Přišli i dobrovolníci Olomouckého centra Maltézské pomoci, aby přispěli svou pomocí k příjemné atmosféře. Všichni zúčastnění – senioři, personál domova i naši dobrovolníci se dobře bavili. Všem dobrovolníkům moc děkujeme!   (MaZ)
  Read all
 • 17.02.2014

  Supervize pro dobrovolníky Maltézské pomoci

  Dne 11.2.2014 proběhla pro dobrovolníky Olomouckého centra Maltézské pomoci zapojených do programů Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením a Pomoc pečujícím při hlídání nemocných a zdravotně postižených supervize. Supervizi vedl pan Bc. Lubomír Vraj, dobrovolníků bylo 11. Dobrovolníci tak měli opět možnost hledat další cesty a sdílet společně okamžiky, které jim dobrovolnictví přináší.   (MaZ)
  Read all
 • 17.02.2014

  Cenu Křesadlo 2013 získala dobrovolnice Maltézské pomoci v Přerově

  Koncem loňského roku se uskutečnil v Olomouckém kraji již třetí ročník udílení ceny Křesadlo, která oceňuje osoby vykonávající dobrovolnickou činnost. Celou akci nejlépe charakterizuje její motto: „cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“. Ročník 2013 předávání cen proběhl v pondělí 16. prosince v 19.00 hod. ve dvoraně Arcibiskupského paláce v Olomouci. Zde byly osmi vybraným dobrovolníkům předány certifikáty a samotné ceny v podobě funkčních, […]
  Read all
 • 13.02.2014

  Velký projekt pomoci postiženým povodněmi v Hoříně 2013 probíhá úspěšně.

  V červnu 2013 byly obce Hořín a okolí postiženy devastující povodní. Celková škoda na majetku u cca 150 rodin byla vyčíslena na 50 mil Kč. Doposud dostali poškození občané podporu ve výši 7,87 mil Kč od státu, krajů, obcí a právnických a fyzických osob. Maltézská pomoc, o.p.s. ve spolupráci s obcí Hořín  u Mělníka (se kterou již tradičně spolupracujeme) a německou Malteser Hilfsdienst […]
  Read all
 • 07.02.2014

  Informace za leden 2014

  Vážení přátelé a příznivci Maltézské pomoci, máme samé dobré zprávy. Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o udělení dotací na rok 2014 a Maltézská pomoc dopadla velmi dobře. Snad jen s výjimkou dopravy postižených dětí na Mělníku, kde dotace kryjí pouze slabou polovinu skutečných nákladů. Projevila se naše viditelná pomoc v jednotlivých městech a krajích, protože návrh na výši dotace dávali pracovníci, kteří […]
  Read all
 • 07.01.2014

  Vážení příznivci Maltézské pomoci,

  Jak vidíte, snažíme se o modernizaci a větší přehlednost našich stránek. I proto jste v poslední době neviděli žádné nové zprávy. Víte, máme na přelomu roku velké množství práce. Jsme na  řízení společnosti v centrální kanceláři stále jen tři, jako v době, kdy jsme měli celkem 21 zaměstnanců, zatím co dnes je nás přes 100. Nové stránky ještě budeme probírat a doplňovat aktuálními údaji […]
  Read all

Novinky dle let