Sešel se rok s rokem a opět nastal čas se společně sejít, posedět, zhodnotit, sdílet se a hlavně navzájem se povzbudit a podpořit v našich dobrovolnických aktivitách.

K letnímu počasí patří setkávání a k vyspělé společnosti patří zájem o potřebné spoluobčany.

Naši dobrovolníci docházejí za svými klienty nejen domů, ale i do domovů seniorů, se kterými Maltézská pomoc spolupracuje.

Dne 21. května se dobrovolníci Maltézské pomoci působící v Hospici na Svatém Kopečku zúčastnili přátelské návštěvy Hospice Milosrdných sester v Trenčíně.

V olomouckých Radničních listech (RL) vyšel článek o našich Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi a o Doprovázení pěstounských rodin.

Maltézská pomoc uspořádala 16. dubna pro své klientské rodiny s dětmi zábavné odpoledne plné her v Centru pohybu v Olomouci.

Pokud Vás zajímá nabídka služeb v sociální oblasti, je veletrh skvělou příležitostí pro získání zajímavých informací přímo od poskytovatelů jednotlivých služeb.

V úterý 28. 4. 2015 navštívili Brno již počtvrté poutníci z Litvy, kteří putovali na pouť Maltézských rytířů do  francouzských Lurd.

Dne 9.5.2015 byla v České televizi v rámci pořadu Týden v regionech odvysílána reportáž s názvem "Pomáhají s dlouhou chvílí".