Na základě pololetní zprávy budeme postupně zveřejňovat informace za jednotlivé sociální služby, dobrovolnické programy a další projekty olomouckého centra Maltézské pomoci. Dozvíte se tak nejen, v čem spočívá jejich náplň a jak se jim v 1. pololetí 2017 dařilo, ale i to, kolik mají klientů či dobrovolníků. Jako šestý se nám představuje dobrovolnický program:

Dopisování s vězni

Program dopisování s vězni je realizován V Olomouci a Brně. Má kapacitu celkem 30 dobrovolníků, resp. dvojic dobrovolníků. Díky velkému zájmu dobrovolníků i osob ve výkonu trestu odnětí svobody byla kapacita po většinu období naplněna.

olomouckém centru v prvním pololetí působilo celkem 24 dobrovolníků, resp. ve většině případů k sobě dobrovolník měl ještě další osobu do dvojice. V průběhu tohoto období několik dobrovolníků svoji činnost končilo a postupně je nahrazovali a nahrazují noví. Počet doručených dopisů v tomto roce čítal 96 dopisů, dobrovolníci byly v korespondenčním kontaktu dohromady s 32 klienty. V brněnském centru v tomto pololetí vykonává dobrovolnickou činnost 7 dobrovolníků, resp. ve většině případů dvojic. Dobrovolníci si v tomto období dopisovali dohromady s 11 klienty, bylo doručeno 11 dopisů.  V obou centrech tedy v projektu Dopisování s vězni v průběhu tohoto období působilo dohromady 31 dobrovolníků nebo dobrovolnických dvojic, kteří si dopisovali s 43 klienty. Celkově bylo doručeno 107 dopisů.

V prvním pololetí proběhla jedna supervize pro dobrovolníky v Olomouci a jedna v Brně. Stejně jako v předchozích letech měli také dobrovolníci možnost zúčastnit se každoroční poutě a setkání na Sv. Kopečku u Olomouce. Nadále v tomto projektu pokračuje spolupráce s olomouckým vězeňským kaplanem Mgr. Ottou Brochem, který je také supervizorem pro olomoucké dobrovolníky. Za účelem supervizí pro brněnských dobrovolníky byla navázána spolupráce s Mgr. Bc. Petrou Horovou, Ph.D., která v minulosti byla koordinátorkou projektu Dopisování s vězni. 

 

(JaS)