Na základě pololetní zprávy budeme postupně zveřejňovat informace za jednotlivé sociální služby, dobrovolnické programy a další projekty olomouckého centra Maltézské pomoci. 

Rok 2017 už se přehoupnul do své druhé poloviny a proto přinášíme zprávu, jak se nám dařilo v brněnském centru v první polovině roku.