Rok 2017 už se přehoupnul do své druhé poloviny a proto přinášíme zprávu, jak se nám dařilo v brněnském centru v první polovině roku.

Osobní asistence

V prvním pololetí tohoto roku jsme zažívali nárůst zájmu o osobní asistenci, již tradičně bohužel spojený s nedostatkem pracovníků v sociálních službách. Zájem o osobní asistenci je tak velký, že někteří zájemci na ni čekají i několik
týdnů až měsíců. Zároveň nastávají obrovské problémy v případě, že některá z asistentek onemocní nebo čerpá dovolenou.

Z tohoto důvodu se neustále snažíme přijímat nové asistenty. 

V brněnském centru Maltézské pomoci poskytujeme sociální službu osobní asistence nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Během prvních šesti měsíců roku 2017 byla tato služba poskytována 84 klientům z Brna – města a Brna – venkova.  
Od 1. 6. 2017 posílila naše řady nová koordinátorka osobní asistence Karin Drdová, DiS., která nám pomůže s dalším nárůstem služby osobní asistence.

Stav k 30. 6. 2017
Počet klientů: 84
Počet klientů aktuálně: 63
Počet čekatelů na službu: 27
Počet hodin přímé péče: 12 030
Počet asistentek: 34

Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
V centru Maltézské pomoci Brno evidujeme nárůst klientů v domácnostech. Během prvních šesti měsíců tohoto roku byla služba poskytována 11 klientům. Služba je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením, starším 19-ti let v rámci Brna – města a Brna – venkova.  Mezi našimi dobrovolníky jsou většinou studenti, maminky na mateřské dovolené, pracující lidé i senioři.

Stav k 30. 6. 2017
Počet klientů: 11
Počet hodin přímé péče: 93,5

 

Ostatní

V průběhu první poloviny roku jsme se také zapojili do řady dalších aktivit. Již tradičně jsme se v březnu zúčastnili Jarmarku neziskovek v rámci festivalu Jeden svět, účastníme se pravidelně snídaní v DC67 s organizacemi, které pracují s dobrovolníky, účastnili jsme se setkání Maltézské mládeže v Albánii a na Ukrajině, v minulém měsíci jsme se zúčastnili noci Aktivního občanství v rámci 85. setkání Evropského mládežnického parlamentu, pravidelně pořádáme supervize a porady pro asistenty i dobrovolníky, pomáhali jsme na Mezinárodním setkání vozíčkářů na Velehradě a mnoho dalšího. V letošním roce také zaštiťujeme pořádání oceňování dobrovolníků Křesadlo, které se v jihomoravském kraji a v Brně uskuteční poprvé. Jeho přípravy jsou již v plném proudu.  

V současné době brněnské centrum Maltézské pomoci vede Mgr. Markéta Studená, DiS., funkci administrativní pracovnice vykonává Bc. Vilma Koláčková, koordinátorky osobní asistence jsou Mgr. Lucie Kopečková, Mgr. Nikola Vodvárková a Karin Drdová, DiS.