Na základě pololetní zprávy budeme postupně zveřejňovat informace za jednotlivé sociální služby, dobrovolnické programy a další projekty olomouckého centra Maltézské pomoci. Dozvíte se tak nejen, v čem spočívá jejich náplň a jak se jim v 1. pololetí 2017 dařilo, ale i to, kolik mají klientů či dobrovolníků. Jako páté se nám představují:

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

V této službě nabízíme podporu klientům od 18 let věku a to s postižením psychickým, fyzickým, mentálním i kombinovaným a lidem, kteří mají potíže spojené se stárnutím. Služba je poskytovaná lidem žijícím v Olomouci a okolí a to v domácnostech i pobytových zařízeních.

Během první poloviny roku 2017 byla služba poskytována 28 klientům. Mezi klienty bylo 10 mužů a 18 žen ve věkovém rozmezí 24 až 94 let žijící v Olomouci nebo okolí Olomouce. Bylo jim poskytnuto 611 intervencí, 70 kontaktů, na cestě za klienty strávily pracovnice 36 hodin. Celkem bylo v této službě odpracováno 968 hodin přímé sociální práce, která vede k přímé pomoci daným klientům.

 

(LuŠ)