Na základě pololetní zprávy budeme postupně zveřejňovat informace za jednotlivé sociální služby, dobrovolnické programy a další projekty olomouckého centra Maltézské pomoci. Dozvíte se tak nejen, v čem spočívá jejich náplň a jak se jim v 1. pololetí 2017 dařilo, ale i to, kolik mají klientů či dobrovolníků. Jako čtvrtý se nám představuje projekt:

Moderní senior – vzdělávání seniorů v moderních technologiích

První pololetí roku 2017 bylo pro projekt Moderního seniora přelomové, neboť jsme prvně kurzy realizovali ve vlastní učebně v areálu olomouckého centra na Wurmově 7. K tomu bylo poprvé využito pět repasovaných notebooků, které jsme v listopadu loňského roku obdrželi za symbolický poplatek z Konta Bariéry Nadace Charty 77. Praktická výuka digitální fotografie probíhala nejen v učebně, ale i plenéru.

Oproti našim dřívějším zapůjčeným učebnám měli kurzisté k dispozici notebooky zvládající požadavky dnešní doby a lektoři mohli využívat dataprojektor či flipchart tabuli.

Co se týká propagace, projekt Moderního seniora byl prezentován na webových stránkách a Facebooku Maltézské pomoci. Projekt byl také v rámci přihlášení do projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ představen v olomoucké prodejně Tesco. Nárůst zájemců v tomto roce byl také podpořen obsáhlým článkem v Olomouckém seniorovi, jenž vyšel 21. prosince 2016.

Co se týká statistiky, tak v prvním pololetí letošního roku se do projektu zaregistrovalo 20 nových zájemců, zároveň jsme se snažili kontaktovat i zájemce z předchozích let, na které se dosud nedostalo či kteří chtěli pokračovat v některém našem dalším kurzu.

Nabídka kurzů byla následující – Počítače pro začátečníky, Počítače pro mírně pokročilé, Digitální fotografie a nově Digitální fotografie pro pokročilé. Posledně zmiňovaný kurz spočívá především v manipulaci a úpravě digitálních fotografií, a to především s pomocí programu Zoner Photo Studio 18, jehož šest licencí jsme za zvýhodněnou cenu zakoupili na naše projektové notebooky. Seniorům se kurz zalíbil natolik, že projevili přání pokračovat v navazujícím zkráceném kurzu o pěti lekcích.

Za sledované období bylo realizováno celkem 5 kurzů – dva Počítačů pro začátečníky (8 + 7 osob), jeden Počítačů pro mírně pokročilé (4 osob), jeden Digitální fotografie (7 osob) a jeden Digitální fotografie pro pokročilé (6 osob). Celkem tedy našimi kurzy prošlo v prvním pololetí 32 kurzistů a lektorováno bylo dohromady 150 hodin (jeden kurz má 10 lekcí po 3 hodinách).

Kurzy vedli naši 3 proškolení lektoři, kteří v závěrečném hodnocení dostali od kurzistů velmi příznivá ohodnocení. Hodnocení kvality výuky (lektor, organizace, zázemí apod.) na konci každého kurzu je pro nás důležitou zpětnou vazbou. Na poslední lekci také nabízíme zájemcům formulář s možností nezávazně sdělit zájem o pokračování v některém z našich dalších kurzů (někdy se společně rozhodnou pokračovat v navazovacím kurzu i celé skupiny). Kurzisté od nás v průběhu lekcí dostávají námi vytvořená skripta a na závěr dostávají certifikát informující o jejich úspěšném absolvování.

Kontaktní dny projektu jsou každé pondělí od 14.00 do 16.00 hod. (po domluvě i jindy). Během nich je poskytováno i bezplatné poradenství týkající se moderních technologií. Celkem bylo v prvním pololetí poskytnuto během 3 setkání 5 hodin odborného poradenství.

 

(MiH)