Ve čtvrtek 22. června proběhla od 16.00 hod. na v zahradě pražského Velkopřevorského paláce oslava 15. výročí založení Maltézské pomoci. V rámci slavnostního zahájení byla udělena ocenění pěti zaměstnancům Maltézské pomoci, a to za významný přínos a dlouholetou službu v organizaci.

Ocenění obdržela vedoucí osobní asistence olomouckého centra Daniela Gajdošíková, vedoucí brněnského centra Markéta Studená, projektový manažer Michal Šimko, vedoucí olomouckého centra Michal Umlauf a vedoucí pražského a žateckého centra Theo Šimko. Udílení provedl kancléř Českého velkopřevorství Řádu maltézských rytířů Johannes Lobkowicz, špitálnice Českého velkopřevorství Ursula Czernin a ředitel Maltézské pomoci Jiří Juda.

Všem oceněným blahopřejeme!

 

(MiH)