V sobotu 20. května  jsme s dětmi s Dětského centra Ostrůvek, p. o., (DCO) strávili den na Dětském dnu, který pořádal závod TDK-EPCOS Šumperk. S dětmi jsme vyrazili v ranních hodinách na vláček zvaný „Epcolíno“. Cesta ve vláčku byla v celku ošemetná, protože ze všech stran na nás proudil vítr, ale byli jsme připraveni na vše. Když jsme dojeli na stanoviště alfa, probíhali zde různé atrakce, mimo jiné i bublinková show s klaunem. Děti byly z klauna velmi nadšené a moc se jim tento zážitek líbil.

Další čas jsme strávili u bohatého občerstvení. Posléze jsme se dostali k pejskům, kteří jsou speciálně vycvičeni na hod talířem a souboje, v ukázce jsme mohli zahlédnout i výcvik psa, který se cvičí přímo pro policii. Děti především zaujalo, že se s pejskem mohou i přetahovat. Toto krásné dopoledne jsme dovršili jízdou na koních.

Všem dětem se tento den velmi líbil.

 

Za dobrovolníky Centra Maltézské pomoci v Šumperku

Michaela Vyhnálková