V druhém letošním čísle čtvrtletníku Olomoucký senior vyšel článek o dobrovolnictví v Maltézské pomoci (MP) s důrazem na nový dobrovolnický program 3G – napříč generacemi, který realizuje olomoucké Centrum MP. Z článku se dozvíte všechny potřebné informace týkající se dobrovolnictví v rámci MP Olomouc, které Vás třeba osloví natolik, že se rozhodnete stát naším dobrovolníkem. smile

Celé zmíněné číslo Olomouckého seniora naleznete na https://www.olomouc.eu/administrace/repository/olomoucky-senior/201702.cs.pdf. Článek o dobrovolnictví se nachází na straně 8 a 9.

 

(MiH)