V rámci oslav Dnů lidí dobré vůle na Velehradě konajících se u příležitosti státního svátku sv. Cyrila a Metoděje, proběhl ve dnech 2. – 5. července 2017 již 17. ročník Mezinárodního setkání vozíčkářů, které tradičně pořádá Maltézská pomoc ve spolupráci se Suverénním řádem Maltézských rytířů a pod záštitou arcibiskupa Jana Graubnera. Cílem akce je umožnit osobní setkání osobám se zdravotním postižením. Letos se setkání účastnilo 126 klientů, o něž se staralo a po celou dobu je provázelo 90 dobrovolníků. Ze strany dobrovolníků Maltézské pomoci byl také zabezpečen zdravotní dozor po dobu konání celé akce.

Pro účastníky byl zajištěný pestrý program. V úterý 4. července v 16 hodin bylo setkání zahájeno poutní mší pro zdravotně postižené v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Následně pak na nádvoří před ZŠ proběhlo přátelské setkání s občerstvením, které provázela živá cimbálová hudba. Pozvání přijali i zajímaví hosté, kteří účastníky přišli pozdravit. Celý program večer vyvrcholil benefičním koncertem „Večer lidí dobré vůle“, po kterém ještě následovalo společné posezení u táboráku, kde byl prostoru pro přátelské rozhovory.

Velké poděkování patří dobrovolníkům, kteří věnovali svůj čas pomoci druhým, a tím přispěli k realizaci této velkolepé tradiční akce. V neposlední řadě za pomoc vděčíme také dárcům a sponzorům, kteří tuto akci podpořili.

Budeme se těšit na příští ročník, s jehož přípravami začneme tradičně hned začátkem nového roku. Informace budou vyvěšeny na webových stránkách a Facebooku Maltézské pomoci.

 

(JaS)