V jarní vlně pandemie se Maltézská pomoc zaměřila na ochranu a povzbuzení těch nejstarších – spolu s širokou veřejností jsme […]
Děti z mateřských škol v Otrokovicích nakreslily krásná přáníčka sestřičkám do Baťovy nemocnice. Doručila jsem je rovnou na odběrové kovidové […]
Za normální situace docházíme do domovů pro seniory, do azylového domu pro matky s dětmi, do Domovinky, do nemocnice, […]
Setkání proběhne na stejném místě avšak o týden později Po dlouhém čekání a nejistotě je již jisté, že se 20. […]
Otrokovice Rouška se stala symbolem boje proti koronaviru, symbolem toho, že nám záleží na druhých – nošením roušky […]
Charita poděkola dobrovolníkům Maltézské pomoci v Otrokovicích zveřejněním písmeného poděkování prostřednictvím čtvrtletníku Charity Otrokovice.   Naši dobrovolníci pomohli s převozem seniorů na […]
Dobrovolnický program pro seniory, osoby se ZP a nemocné V centru Otrokovice jsou dobrovolníci zapojeni do programu Pomoc osamoceným […]

Každý z nás jistě rád někomu pomůže, když vidí člověka v nouzi nebo starší sousedce s úklidem. Chceme vám ale představit akreditované dobrovolnictví, které krom radosti z pomoci druhému přináší i další výhody.

V sobotu 3. 12. navštívil Mikuláš s anděly a čerty pacienty Centra klinické gerontologie (LDN) v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně.