S velkou bolestí v srdci sděluji všem dobrovolníkům, že nás náhle opustila paní Jitka Doleželová. Byla naší dobrovolnicí od roku 2020, kdy vstoupila do Maltézské pomoci s ochotou pomáhat seniorům. Měla velké plány, jak jim smysluplně zpříjemnit volný čas tím, co jí bylo nejbližší – ručními pracemi. Některé se naplnily, jiné už nestihla. Bude nám scházet její nadšení pro práci, její energie, přátelství. Loučíme se s Tebou, milá Jitko, a přeji Ti klid a mír. Moc nám scházíš!

Autor: Romana Rochovanská