Maltézská pomoc již po dvaadvacáté uspořádala Setkání vozíčkářů na Velehradě, které proběhlo souběžně s programem Dnů lidí dobré vůle. Na letošní Velehrad přijelo 118 účastníků a pomáhalo jim 75 osob (dobrovolníci a zdravotníci) a 5 členů organizačního týmu Maltézské pomoci. Ne všichni klienti potřebovali asistenci ze strany Maltézské pomoci, proto mohlo dorazit více účastníků než bylo dostupných dobrovolníků. Přibližně 20 dobrovolníků navštívilo Setkání vozíčkářů poprvé, za to většina dobrovolníků se Setkání zúčastnila alespoň třikrát. Nejstaršímu dobrovolníkovi bylo přes 70 let, nejmladšímu 16. Díky všem klientům mohlo přijet i velké množství klientů, všem patří velký dík.

První dobrovolníci začali přijíždět na Velehrad v sobotu 2. července v odpoledních hodinách, zbylá část přijela následující den. Program začal seznámením a zaškolením dobrovolníků, aby zvládli péči o svěřené klienty. Klienti začali přijíždět 3. 7. odpoledne a byli jim rozděleni dobrovolníci, kteří se o ně starali až do 5. 7., kdy program Setkání vozíčkářů skončil.

 

Dobrovolníci pro klienty zajišťovali veškerou péči, kterou potřebovali, od základních potřeb až po doprovod na kulturní zážitky v rámci Dnů lidí dobré vůle. Klienti měli možnost se se svým dobrovolnickým doprovodem zajít na koncert Lidí dobré vůle, který se uskutečnil 4. 7. večer. Kromě hlavního akce v podobě koncertu navštívili i přepisování Bible, koncerty v rámci akce Mladí fandí Velehradu, fotografické výstavy a pouťové atrakce. Pro klienty byly též přichystány během dvou večerů táboráky, z čehož jeden byl doprovázen cimbálovou muzikou Pentlou z Boršic u Buchlovic a v moderovaném programu je přišla navštívit a pozdravit řada zajímavých hostů: nově ustanovený arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner, hejtman Zlínského kraje Ing. Radim Holiš, ministr práce a sociálních věcí Ing. Marian Jurečka, světoznámý operní zpěvák Adam Plachetka, kytarový zpěvák Pavel Helan nebo psycholog Jaroslav Šturma. Klienti též navštívili poutní bohoslužbu slouženou otcem biskupem Baslerem v pondělí 4. července v odpoledních hodinách. Na bohoslužbu zavítali i následující den 5. 7., která byla sloužena k připomínce věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Na závěrečné mši svaté 5. července se spustil déšť, což je neobvyklý jev, za poslední dekádu zcela ojedinělý. Klienti i dobrovolníci však mírnou nepřízeň počasí zvládli v pořádku a radost ze setkání nezmizela. Na akci zajišťovali tradičně zdravotní dozor také dobrovolní zdravotníci Maltézské pomoci. Celé Setkání bylo monitorováno lékaři a sestrami, kteří zajišťovali zdravotní dozor nejen pro vozíčkáře a dobrovolníky, ale pro celou akci Dnů lidí dobré vůle. Celkem šest členů zdravotnického týmu mělo po dobu akce v péči přes kolem 20 osob k ošetření drobnějších zdravotních komplikací.

Setkání vozíčkářů na Velehradě plánuje Maltézská pomoc uskutečnit i v příštím roce, a to již po 23. Již nyní byly započaty drobné přípravy na příští rok.

Autor: Karel Čapka