Za normální situace docházíme do domovů pro seniory, do azylového domu pro matky s dětmi, do Domovinky, do nemocnice, […]