Čtvrté setkání dobrovolníků a koordinátorů dobrovolníků v rámci aktivity Erasmus+ se konalo 3.–5. února v Olomouci.
Hledáme statečné osoby, kteří se nebojí pomoci druhým. Připojte se k našim lidem dobré vůle.
Maltézská pomoc Olomouc, hledá sociálního pracovníka v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi. Místo výkonu: Přerov a okolí, část týdne […]
Moderní senior spustí kurzy v únoru. V Olomouci mohou senioři získat vzdělání v práci s počítači a na telefonu.
V klubech pro seniory v Olomouci jsme prezentovali v průběhu roku 2022 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním […]
Pro naše dobrovolníky jsme nachystali prohlídku Zemského archivu a pohoštění v prostorách Maltézské pomoci.
Pomáhají, aniž by čekali odměnu. Významné dobrovolníky je však dobré ocenit za jejich činnost, obdrží proto cenu Křesadlo 2022.