Z více než 30 osob bylo v roce 2023 vybráno osm výjimečných dobrovolníků z Olomouckého kraje za jejich velkorysé dobrovolnické činy. Dobrovolníci si převzali cenu Křesadlo 2023 v úterý 12. prosince v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Obsazených šest kategorií zahrnuje oceněné, kteří se věnují sociálním službám, ekologickým aktivitám, humanitární pomoci, patří mezi dobrovolné hasiče, angažují se ve zdravotní oblasti či pořádají spolkové aktivity nebo věnují svůj čas dětem, mládeži a přípravám volnočasových aktivit pro ně.

Fotografie z předávání od Pavla Langera

Oceněnými jsou:

  • za sociální oblast: Vojtěch Gregor, Heřman Šnevajs a Vlasta Nováková
  • v kategorii děti, mládež a volnočasové aktivity: Jan Vysloužil
  • za dobrovolné hasiče: Jaromír Pecha
  • ve zdravotní oblasti: Jana Tobolová
  • pomoc v humanitární a rozvojové činnosti: Michaela Milová
  • za ekologické aktivity: Roman Procházka

S každým oceněným kameraman Tomáš Hubáček natočil krátké video, ve kterém dobrovolník povídá o jím vykonávané činnosti, kde působí a jak dlouho se službě druhým věnuje. Veškeré medailonky jsou dostupné ke shlédnutí na YouTube.

Autor: Pavel Langer

V sociálních službách byly oceněny tři osoby. Vojtěch Gregor za dlouholetou pomoc v Trendu vozíčkářů, kdy pomáhá hendikepovaným zapojit se volnočasových aktivitách, aby se necítili vyčleněni ze společnosti. Heřman Šnevajs získal ocenění za svoji pravidelnou a dlouhodobou pomoc v komunitě Sant’Egidio, která se stará o osoby bez domova a zajišťuje jim jídlo a nocleh. V sociální oblasti byla oceněna i Vlasta Nováková, která přes dekádu dochází k seniorům jak do domácností tak do Domova pro seniory.

Autor: Pavel Langer

Jan Vysloužil si převzal ocenění v kategorii děti, mládež a volnočasové aktivity za jeho celoživotní působení v dobrovolných hasičích v Soběsukách, kde cvičí mládež a pravidelně s nimi slaví úspěchy na závodech. V kategorii dobrovolných hasičů obdržel cenu Jaromír Pecha, který je aktivním členem sboru, pomáhá na výjezdech, ale pořádá kulturní akce a má vlastní skupinu osob, se kterou daroval již přes 100 litrů krve a plazmy.

Autor: Pavel Langer

Jana Tobolová získala ocenění ve zdravotní kategorii za její pravidelné pětileté docházení za pacienty do nemocnice Agel, se kterými tráví čas a bere je na procházky. Slečna Milová byla nominována dobrovolnickou organizací JIKA a též Arcidiecézní charitou Olomouc. Získala ocenění v humanitární a rozvojové kategorii za pomoc přímo na Ukrajině v dětském domově. Před vypuknutím války pomáhala v Olomouci v JIKA, následně pomáhala pod ACHO a posléze jela přímo na Ukrajinu. Na předávání přijela z Ukrajiny, na kterou se rovnou vrací zpět. Posledním ocenění získal Roman Procházka za celoživotní osvětu o ochraně přírody za ochranu a stráž Národního parku Jeseníky.

Dobrovolníci, kteří působí v různých oblastech veřejného života, byli nominovaní občany nebo organizacemi z celého Olomouckého kraje. Nominovat mohl úplně každý, kdo zná osobu hodnou takového významného ocenění. V příštím roce bude možné nominovat na cenu Křesadlo již počtrnácté.

Slavnostním večerem provázela moderátorka Dita Vojnarová. Kulturní program v podobě hudebního vystoupení a cappella a jazzových koled obstaraly kapely z Velké Bystřice Bylo nás 5 a Ben&band. Pohoštění zajistila firma Grand Catering. Hlavním partnerem udílení cen významným dobrovolníkům je Olomoucký kraj. Informace o ocenění úžasných počinů odvysílala TV Morava a Český rozhlas Olomouc.

Oceňování dobrovolníků cenou Křesadlo v organizaci Maltézské pomoci probíhalo i v Jihomoravském kraji, kde se ceny udílely letos pošesté.

Autor: Karel Čapka