Dobrovolnice Maltézské pomoci Slávka ze Šumperka uskutečnila koncert pro klienty Domova seniorů.

O naší skvělé dobrovolnici se psalo v měsíčníku šumperského děkanátu Tam&Tam. Text přinášíme i zde.

Naší nominovanou na cenu Křesadlo je paní Dobroslava Krejčí, která dobrovolničí u Maltézské pomoci v Šumperku více jak 10 let.
Paní Slávka v listopadu 2022 oslavila 70 let a jako dobrovolnice navštěvuje Domov pro seniory v Šumperku. Přichází s kytarou, spoustou písniček a vždy s dobrou náladou. Navštěvuje klienty upoutané na lůžko přímo na pokojích, nebo hraje pro skupinku seniorů v oddělení se zvláštním režimem. K tomu pořádá pro seniory koncerty, písničky provází laskavým humorem. Tato činnost je unikátní, dodává lidem energii, optimismus, pocit důležitosti, přátelství a sdílí s nimi radost a mnohdy i starosti, což pro ni je velmi náročné. Každý rok má přes 100 hodin dobrovolné činnosti, některé roky překonala hranici i 150 hodin. Je velmi aktivní, vede i místní klub turistů.

Dobrovolnice se účastní pravidelných aktivit, kde sdílí svou zkušenost s novými dobrovolníky a tím snižuje obavy a motivuje je. Paní Slávky si nesmírně vážím pro její hluboký, laskavý vztah k lidem a obětavost, s jakou vnáší úsměv a potěšení do nelehkého života a umírání.

Autorka: Leona Krejčí

Kategorie: