Slavnostní večer předávání cen Křesadlo se konal 8. prosince v Brně. Naprosto plné divadlo ocenilo potleskem všech 44 nominovaných z celého Jihomoravského kraje. Slavnostním večerem doprovázel moderátor Aleš Zbořil a kulturní doprovod zajistili Pavel Čadek a Hands dance. Večer se skvěle vydařil a nesl se v duchu sounáležitosti a podpory. Celkem bylo 9 ocenění v těchto kategoriích. Poděkování obdrželi i ostatní dobrovolníci, činnost všech je úžasná a zaslouží si veliký dík.

Kdo získal letošní ceny Křesadlo v Jihomoravském kraji za rok 2023?

  • Sociální služby: Libuše Fráňová, Filip Pražák
  • Zdravotnictví: Renata Buršíková
  • Vzdělávací a volnočasové aktivity: Nicol Maťáková
  • Enviromentální aktivity: Adéla Salamonová
  • Komunitní dobrovolnictví: Tereza Hájková
  • Humanitární a rozvojová pomoc: Bohumil Bradáč
  • Umění a kultura: Jiří Čalkovský
  • Divoká karta: Nicol Maťáková

Všem nominovaným a oceněným gratulujeme. A hlavně děkujeme za nezištnou pomoc, kterou darujete svému okolí a lidem kolem Vás.

Autor: Barbora Smyčková