O stáří a stárnutí ve společnosti příliš nemluvíme, vyhýbáme se i rozhovorům o smrti. Jedna okřídlená fráze říká, že se bojíme věcí, které neznáme. Co kdybychom se pokusili stáří poznat, poznat jeho příležitosti, poznat jeho pozitivní stránky, předat si zkušenosti a postupně se na toto období života připravit?

Pojďme společně naslouchat zkušenostem a odborným znalostem lidí, kteří mají k dané problematice co říct. Jaké jsou zkušenosti člověka, který se stará o svou více než stoletou babičku? Mohou pobytové služby pro seniory vyřešit všechny problémy seniorů? Lze předcházet nemocem stáří? Jak nám může pomoci státní sociální systém? Můžeme i my ve stáří někomu pomáhat? Jaké bariery stáří přináší? Jak se nestát zahořklou babkou/ zatrpklým dědkem? Je smrt součástí života? Na tyto a mnoho dalších otázek můžete najít odpovědi v cyklu přednášek Umění stárnout, které připravili odborníci na problematiku stárnutí z olomouckého kraje.

Co tedy můžeme udělat pro to, abychom prožili spokojené stáří? Je možné v době, kdy na to máme sílu a možnosti složité situace řešit, těmto lidem naslouchat, promýšlet společně různá řešení a být aktivní. Lze to shrnout do motta: Naše stáří je naše odpovědnost. Těšíme se na setkávání s vámi.

Autor: VKOL