O stáří a stárnutí ve společnosti příliš nemluvíme, vyhýbáme se i rozhovorům o smrti. Jedna okřídlená fráze říká, že se bojíme […]