Maltézská pomoc prezentovala svou činnost na členské schůzi Senior centra, která se konala v pondělí 11. března v městském divadle v Žatci. Tato schůze je pro členy pod vedením Žitníkové zdrojem informací o shrnutí činnosti centra za předchozí rok a o plánovaných akcích na rok
2024.

Jako každoročně, tak i letos byli pozváni hosté, místostarostka města Žatce Veselá a koordinátorka Komunitního plánování Kořánová. Zástupci Maltézské pomoci Šnajberk a Poláková členy Senior centra informovali o fungování služby a o náplni práce osobních asistentek. Zájemcům o službu byly předány kontakty a drobné dárečky.

Autor: Renata Šnajberk