Maltézská pomoc Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat v druhém pololetí roku 2024. Vzdělávání bude probíhat formou odborného semináře se společným sdílením osobních zkušeností lektora.

 • Místo konání: centrum Maltézské pomoci, o.p.s. na adrese Wurmova 7.
 • Prezence: 15 min před začátkem semináře.
 • Počet hodin fyzicky strávených na semináři bude přesně odpovídat času na obdrženém certifikátu.
 • Přihlášení na seminář je závazné (bezplatné odhlášení je možné do tří dnů před začátkem konání semináře). Za pozdější odhlášení je účtován storno poplatek 200 Kč. Poplatek se netýká těch, kteří doloží potvrzení od lékaře, o nemožnosti účasti ze zdravotních důvodů.
 • Maximální kapacita: 15 osob (min. účast 3 osoby).
 • Cena: 300 Kč/hod
 • Pečující osoby (pěstoun, poručník): hradí vzdělávání organizace, s níž mají uzavřenou
 • Dohodu o výkonu pěstounské péče. Doporučujeme osobám, které nemají uzavřenou
 • Dohodu o výkonu pěstounské péče s Maltézskou pomocí, o. p. s., aby účast na semináři konzultovaly se svým klíčovým pracovníkem.
 • Drobné občerstvení zajištěno.
 • Možnost hlídání dětí za cenu 100 Kč/h.
 • Vymiňujeme si možnost zrušit seminář, v případě nedostatečného počtu přihlášených nebo z jiného závažného důvodu (nemoc lektora apod.). O zrušení semináře Vás budeme včas informovat.

Obsah seminářů

Terapeutické rodičovství pro náhradní rodinnou péči: 19.2.2024, 9-13 hod

V úvodu navazujícího setkání k tématu terapeutického rodičovství se podrobněji zastavíme u výchovných konceptů (autoritářská, demokratická a liberální výchova) v porovnání s přístupem terapeutického rodiče. Také se seznámíme s jednotlivými patry tzv. domu terapeutického rodičovství. Představíme si i formy péče o rodinnou atmosféru a péče o sebe sama v oblasti naplňování základních potřeb.

Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová – psychoterapeutka, lektorka

Svépomocná skupina pro pěstouny: 15.3.2024, 9-13 hod

Principem svépomocné skupiny je sdílení společných témat pod vedením odborníka a výměna vzájemných zkušeností. Společně vytvoříme bezpečný prostor pro vzájemné sdílení nejen náročných životních situací a problémů, ale také pozitivních a radostných aspektů v životě. Setkání bude rozděleno do tematických bloků:
1. Vztahové, osobní a rodinné problémy – upevňování vztahů v rodině, vliv rodiny na náš život, význam rodinných rituálů.
2. Zvládání a řešení stresových a konfliktních situací v rámci rodiny.
3. Sourozenectví a vztahy s vrstevníky, trávení volného času dětí a dospívajících.
Nad danými tématy budeme společně diskutovat, vzájemně si předávat zkušenosti a nalézat společně možnosti řešení.

Lektor: Mgr. et Mgr. Iveta Tichá – psycholog, psychoterapeut, VŠ učitel

Právní okénko pro pěstouny 2: 26.3.202, 9-13 hod

Během semináře se můžete těšit na diskuse o smlouvách, kde probereme tajemství nájemních dohod a významné otázky v oblasti energetických smluv. Podíváme se na to, na co byste měli dávat pozor při uzavírání smlouvy, co je klíčové ve smlouvách o zaměstnání a ohlédneme se i za tím, co nám přinese rok 2024 v oblasti smluv. V rámci školního práva se dotkneme tématu gender a možností, jak škola může ovlivnit vnímání dětí v této oblasti. Nové pohledy a právní trendy nás zavedou do oblasti, kde se právo a vzdělávání setkávají. Dále se budeme věnovat různým typům bankovních účtů
(jako jsou např. dětské účty, klasické spoření, stavební spoření) a jejich výhodám. Nakonec se ponoříme do problematiky exekucí a prozkoumáme jejich dopady na jednotlivce a jejich finanční situaci.

Lektor: Laura Táborská – studentka Právnické fakulty Univerzity Palackého (garantuje JUDr. Patrícia Mučka Pevala)

Přihláška na vzdělávací seminář pro pěstouny

Pro podrobnosti k přihlášení kontaktujte organizátorku Jaroslavu Stoklasovou: [email protected], 605 946 306.

Autor: Jaroslava Stoklasová