Rok 2013

 • 31.10.2013

  Novinky říjen 2013

  Vážení příznivci Maltézské pomoci, nějaký čas jste nebyli informováni o novinkách. Je to tím, že říjen je pro nás nejvíce pracovně zatěžující. Právě jsme dodělali 140-ti stránkovou žádost o dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Celkem žádáme o podporu na 15 registrovaných služeb v sedmi krajích naší republiky. Ihned jsme zahájili vyplnění žádosti o podporu na Ministerstvo vnitra ČR – zde […]
  Read all
 • 21.10.2013

  Dobrovolníci Maltézské pomoci v Domově pro seniory

  Dne 9. října 2013 proběhlo v Domově pro seniory ve Chválkovicích Vinobraní. Cílem akce bylo potěšit uživatele zařízení hudbou, tancem a ochutnávkou vín. Zúčastnili se i naši dobrovolníci, ti přispěli nejenom dobrou náladou, ale i pomocí těm uživatelům, kteří by bez cizího přispění nemohli tuto společenskou událost navštívit.   (VOb)
  Read all
 • 18.10.2013

  Co se v létě dělo v Maltézské pomoci Přerov

  Začátkem června se konala pouť přátel Maltézské pomoci na Svatý Kopeček, kterou organizovalo Centrum MP Olomouc. Také my, dobrovolníci z Přerova, jsme se tohoto příjemného setkání v hojném počtu účastnili. Mše svatá, která byla sloužena za dobrovolníky a jejich klienty, byla příjemným povzbuzením v naší činnosti. Po pěkném duchovním zážitku jsme byli pozvání na farní zahradu, pro nás to byla možnost […]
  Read all
 • 10.10.2013

  V OLOMOUCI SE KONALO 2. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ MALTÉZSKÝCH ZÁSTUPCŮ PRÁCE S MLÁDEŽÍ ZE ZEMÍ VÝCHODNÍ A STŘEDNÍ EVROPY

  Ve dnech 24. – 27. září 2013 hostila Maltézská pomoc, o.p.s. v Olomouci zahraniční návštěvu zástupců Maltézské pomoci ze zemí střední a východní Evropy, jež se zapojily do projektu podporujícího rozvoj práce s mládeží: „Developing the Youth Work within the Order of Malta Relief Organisations in Central and Eastern Europe“. Jednalo se již o druhé mezinárodní setkání, tentokrát se sešlo […]
  Read all
 • 15.09.2013

  Novinky o Maltézské pomoci – září 2013

  Přinášíme informace o dění v Maltézské pomoci v září. •    Dne 7.9. byla při slavnostní mši svaté přijata za členku řádu Maltézských rytířů slečna Marie Hofericová, která je dobrovolníkem Maltézské pomoci. Gratulujeme k významné životní události.•    Děkujeme paní , která podpořila financování naší činnosti částkou 50 tis Kč. Neuvádíme její jméno, neboť k tomu nemáme svolení. Díky Vám, jak drobným tak i větším dárcům […]
  Read all
 • 31.08.2013

  Dobré zprávy pro Maltézskou pomoc

  Přinášíme novinky o Maltézské pomoci: Dne 8.8. byla podepsána smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku  s Nadačním fondem GSK na projekt „Adopce osamocených seniorů a nemocných“.  Nadační příspěvek je ve výši 170 tis kč Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci nám věnovala 300 tis Kč na podporu osobní asistence. Jen díky tomuto příspěvku nemusíme odmítat zájemce o osobní asistenci, neboť dotace od MPSV jsou […]
  Read all

Novinky dle let