Od 8. března do 4. dubna 2017 můžete v prodejnách Tesco v Olomouci (Kafkova 1223/8) a Litovli (Dukelská 435/13) svým hlasem podpořit projekt Moderního seniora aneb Vzdělávání seniorů v oblasti moderních technologií a jejich bezpečného užívání. Hlasování probíhá díky programu Vy rozhodujete, my pomáháme, skrze který Tesco rozděluje 2 700 000 korun 90 organizacím po celém Česku, aby podpořilo projekty, které pomáhají místním komunitám.

Vzdělávací kurzy Moderního seniora realizuje olomoucké Centrum Maltézské pomoci a jsou určeny primárně olomouckým seniorům. V každém regionu mohou zákazníci vybírat ze tří projektů, které svým hlasem podpoří. Ten s nejvyšším počtem hlasů pak obdrží příspěvek  ve výši 30.000 Kč .

Pro seniory je důležité naučit se bezpečně ovládat moderní technologie a mít dostupnost k internetu, tedy získat dovednosti pro běžný způsob života, a tak nezůstat v ústraní, což je cílem mnoha aktivit Maltézské pomoci. Naše kurzy zmírňují stresovou zátěž seniorů při setkáních s moderními technologiemi a snižují také riziko stát se obětí trestné činnosti. Dostupnost a kvalita našich kurzů pro seniory všech společenských kategorií je podmíněna hledáním a získáváním finanční podpory.

Více o našich vzdělávacích kurzech pro seniory naleznete na: http://www.maltezskapomoc.cz/olomouc/vzdelavani-senioru

Děkujeme vám za pomoc s propagací i za vaše případné hlasy!

 

(MiH)