Dne 5. března jsme my, dobrovolníci, navštívili v odpoledních hodinách Dětské centrum Ostrůvek, p. o., a společně s dětmi jsme vytvořili nádherný program.

Děti si dle vlastní inspirace volily barvičky, které následně nanášely prstovými barvami na kus prostěradla za pomoci nás dobrovolníků. V tomto krásném a slunečném dni jsme společnými silami postupně dokončovali vlajku na přivítání tohoto krásného a úžasného jarního počasí. Když už však toto nádherné odpoledne mělo skončit, tak jsme ještě naši originální vlajku řádně polepili samolepkami. A společně ji vyvěsili na okno, aby každý věděl, že my už jaro očekáváme v plné síle.

Pokud byste se chtěli stát dobrovolníky a společně nám pomáhat tvořit další krásné různé výrobky s dětmi, tak se nás nebojte kontaktovat.

 

Za dobrovolníky Centra Maltézské pomoci v Šumperku Michaela Vyhnálková