Již za týden začíná v Brně Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který pořádá obecně prospěšná společnost Člověk v tísni. Tematicky obsáhlá nabídka téměř padesáti dokumentů českých a zahraničních tvůrců přináší osudy lidí z mnoha zemí.

Letošní téma festivalu „Umění spolupráce“ připomíná hodnotu společného úsilí a sdílení. Jak doplňuje Kateřina Petrášová, koordinátorka festivalu v Brně: „Spolupráce je důležitá dovednost, kterou se musíme naučit, není to samozřejmost. Dnešní společnost přijímá hlavně negativní sdělení, a proto je nutné volit pozitivně vyznívající téma, které nám ukáže, že zvládnutí umění spolupráce nás povede správným směrem.“

V rámci festivalu se téměř vždy objeví film s tématikou, která se dotýká seniorů. V minulém roce nás velmi zaujal film Pečovatelka Alice, který se věnoval problematice osamělosti seniorů. Před projekcí filmu jsme se proto snažili informovat diváky o tom, jak je možné pomoci. Tento rok Vás můžeme pozvat na filmy „Život začíná po stovce“ a „Blanche nebude sedět v koutě“, které pojednávají o aktivním způsobu života ve stáří a Alzheimerově chorobě. Více informací o čase a místě promítání filmů se dozvíte na:
https://www.jedensvet.cz/2017/brno

Pokud si s námi budete chtít o filmech a problematice stáří popovídat, navštivte náš na Jarmarku neziskovek, který se koná od záštitou Jeden svět 3.4. od 14.00-17.30 v budově Fakulty soc. studií na Joštově 10. Těšíme se na viděnou!