Rok 2019

 • 13.08.2019

  Poděkování mediálním partnerům za pomoc s propagací Mezinárodního setkání vozíčkářů

  Jménem Maltézské pomoci o.p.s. děkujeme všem, kteří nám pomohli jakýmkoliv způsobem propagovat naši výzvu na Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě v roce 2019. Všem patří neskutečný dík, jelikož prokázali, že dobré srdce otevřené dobrým skutkům je pro ně více než vlastní finanční zájem. Bez Vás bychom to nedokázali, děkujeme! Jen velmi obtížně se vykresluje radost v očích našich klientů, když se […]
  Read all
 • 06.08.2019

  Závěrečná zpráva za první půlrok 2019

  Dobrovolnické aktivity Během prvního pololetí roku 2019 se centrum Maltézská pomoc v Přerově rozrostlo o čtyři nové dobrovolníky. V našem centru bylo aktivně zapojených 58 dobrovolníků, kteří byli zařazeni do projektu „Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením“. Dobrovolníci docházeli do Domova pro seniory, Kabelíkova 3217/14a, a do Domova s pečovatelskou službou, Jižní I/25, Přerov. Uživatelům těchto zařízeních se snažilo zpříjemnit […]
  Read all
 • 06.08.2019

  Závěrečná zpráva za první půlrok 2019

  Dobrovolnické aktivity V roce 2019 se celkem 12 dobrovolníků (z toho 9 bylo aktivních po většinu roku) věnovalo svým klientům (odhadujeme, že jich bylo 31) v celkovém počtu asi 237,5 h. Nově k našim spolupracujícím organizacím (čtyři sociální služby) přibyla jedna klientka v domácnosti.   Další akce v centru Jeseník: vánoční setkání s dobrovolníky (leden) ocenění dobrovolníků v CSS Jeseník za účasti starostky Blišťanové (únor) workshop […]
  Read all
 • 06.08.2019

  Závěrečná zpráva za první půlrok 2019

  Dobrovolnické centrum v Šumperku funguje od 1. dubna 2013. Dobrovolníci pracují ve dvou programech. Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením Program je realizován v Sociálních službách pro seniory Šumperk, p. o. a nově se také pokoušíme rozšířit službu do Chráněných bydlení v Bludově. Programem prošlo 24 dobrovolníků. K datu 30. 6. 2018 máme 23 aktivních dobrovolníků, 11 dobrovolníků pracuje s tříměsíční, 12 s roční dobrovolnickou […]
  Read all
 • 06.08.2019

  Závěrečná zpráva za první půlrok 2019

  Dobrovolnický program pro seniory, osoby se ZP a nemocné V centru Otrokovice jsou dobrovolníci zapojeni do programu Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením a dobrovolnictví v nemocnici. Dlouhodobě dochází 10 dobrovolníků na Charitu v Otrokovicích, 5 dobrovolnic dochází za jednotlivými klienty do pokojů, pět dobrovolníků se účastní skupinových aktivizací seniorů a znevýhodněných osob. Jedna dobrovolnice dochází do domu s pečovatelskou […]
  Read all
 • 06.08.2019

  Závěrečná zpráva za první půlrok 2019

  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Počet klientů služby: 23 rodin, tj. 60 nezletilých dětí, 38 dospělých uživatelů, tj. celkem 98 uživatelů. V našem centru v rámci dané služby podporujeme rodiny ze znevýhodněného prostředí a také rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním. Pomáháme našim uživatelům vytvořit fungující rodinu, zvýšit její samostatnost, schopnost podporovat zdravý a přirozený vývoj dítěte. Společně usilujeme o celkové zlepšení […]
  Read all

Novinky dle let