Dobrovolnické centrum v Šumperku funguje od 1. dubna 2013. Dobrovolníci pracují ve dvou programech.

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

Program je realizován v Sociálních službách pro seniory Šumperk, p. o. a nově se také pokoušíme rozšířit službu do Chráněných bydlení v Bludově. Programem prošlo 24 dobrovolníků. K datu 30. 6. 2018 máme 23 aktivních dobrovolníků, 11 dobrovolníků pracuje s tříměsíční, 12 s roční dobrovolnickou smlouvou. Počet hodin pololetí 2018 je 243, 5 na službě Domov pro seniory (DpS), 142 na službě Domov se zvláštním režimem (DZR). Dohromady 385, 5 hodin dobrovolnické služby. Počet klientů odhadem – 30 DpS a 15 DZR. Dobrovolníci navštěvují více seniorů. Dochází většinou za seniory, kteří nejsou schopni komunikovat nebo osoby se zdravotním postižením. Starají se o příjemné trávení volného času seniorů. Jako hlavní aktivity dobrovolníci nabízejí čtení knih, luštění křížovek, zpívání, povídání.

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

Dobrovolníci dochází za dětmi z Ostrůvku, p. o. V Ostrůvku prošlo v průběhu pololetí 2018 programem 9 dobrovolníků a také máme 7 aktivních dobrovolníků, 5 s roční smlouvou a 2 dobrovolníci s tříměsíční smlouvou. V Dětském klíči spolupráce není žádný dobrovolník, jen spolupracujeme na skupinových akcí, ale máme cíl dosadit jednoho dobrovolníka do pravidelné práce s klienty v Dětském klíči. Odsloužený čas za pololetí do 30. června 2019 je 98, 5 hod. Počet dětí je čtyři. 

Dobrovolnické projekty – souhrn

Celkem tedy prošlo oběma programy v pololetí od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 33 dobrovolníků. Dohromady odvedli 484 hodin.

V Sociálních službách pro seniory, p. o.:

 • Zajištění výpomoci dobrovolníků na akci Turnaj ve společenských hrách dne 14. února 2019 – zúčastnilo se 8 dobrovolníků.
 • Zajištění pomoci na Zahradní slavnosti 26. června 2019 – 7 dobrovolníků

 

V Dětském centru Ostrůvek, p. o.:

 • Aktivita s dětmi z Dětského centra Ostrůvek v Herně Komínkov 16. 4. 2019 – zúčastnilo se 4 dobrovolníků a 5 dětí.
 • Den otevřených dveří Dětského centra Ostrůvek 8. 6. 2019, zajištění her a aktivit pro děti i pro veřejnost – zúčastnilo se 5 dobrovolníků.
 • Pravidelnému týdennímu setkávání s dětmi se věnují jeden dobrovolník, ostatní se účastní skupinových akcí.

 

V Dětském klíči, o. p. s.:

 • V dětském klíči momentálně nemáme žádného dobrovolníka, každopádně jsme s nimi v kontaktu v případě potřeby.

Další události v rámci dobrovolnických projektů

 • 26. dubna 2019 – Peříčkový den – pomoc dobrovolníků ve sbírce pro ohrožené děti, počet dobrovolníků 7
 • Akce Modrý Duben – Světový den na osvětu Autismu, který proběhl v Šumperských ulicích – 2. dubna 2019, počet dobrovolníků 11

 

Další aktivity centra:

 • Spolupráce s městem Šumperk – v letošním roce se nám podařilo získat podporu v podobě dotace na činnost Centra a grantu na zorganizování prázdninových výletů pro děti z DCO Šumperk, p.o.
 • Síťování sociálních služeb – v letošním roce se nám povedlo navázat spolupráci s OSPODem zde v Šumperku, možnost rozšíření našich služeb
 • Komunitní plánování – oslovili jsme vedoucí pracovních skupin, k další spolupráci budeme přizvání.

V prvním pololetí 2019 byla realizována jedna supervize, další dvě jsou naplánovány v dalším pololetí. Každopádně s dobrovolníky se snažím komunikovat, co nejvíce a kdykoliv se naskytne nějaký problém, snažíme se jej řešit. Grant z finančních prostředků města Šumperka, bude použit na výlet s dětmi z Ostrůvku do ZOO Veteran v Rapotíně, do Termálních lázní Velké Losiny v letních měsících (červenec, srpen).