Dobrovolnický program pro seniory, osoby se ZP a nemocné

V centru Otrokovice jsou dobrovolníci zapojeni do programu Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením a dobrovolnictví v nemocnici. Dlouhodobě dochází 10 dobrovolníků na Charitu v Otrokovicích, 5 dobrovolnic dochází za jednotlivými klienty do pokojů, pět dobrovolníků se účastní skupinových aktivizací seniorů a znevýhodněných osob. Jedna dobrovolnice dochází do domu s pečovatelskou službou Domovinka v Otrokovicích, kde se věnuje skupinové aktivizaci seniorů. Jedna dobrovolnice se věnuje skupinové aktivizaci seniorů v Denním centru v Charitě Zlín. Tři dobrovolníci docházejí do nemocnice T. Bati ve Zlíně do Centra klinické gerontologie (LDN), kde si povídají s lidmi v lůžkové části nebo je doprovázejí na mši. Ostatní dobrovolníci (pět) dochází do domácností ve Zlíně, Želechovicích a Napajedlech.

Celkový počet dobrovolníků

21 osob

Program Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

18 osob

Program Dobrovolnictví v nemocnicích

3 osoby

Celkový počet hodin

450 hodin

Program Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

378 hodin

Program Dobrovolnictví v nemocnicích

72 hodin

Noví dobrovolníci 1.1.- 30.6.2019

5 osob

Ukončení činnosti dobrovolníků do 30.6.2019

1 osoba

Celkový počet podpořených osob

216 osob

Počet podpořených osob v programu Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením

37 osob

Počet podpořených osob v programu Dobrovolnictví v nemocnicích

179 osob

 

Naši dobrovolníci navštěvují klienty v domácnostech v těchto obcích: Napajedla, Zlín a Želechovice.

Aktivizace klientů probíhá těmi způsoby:

  • Skupinová aktivizace:
    • Pánský klub – výuka počítačové gramotnosti, hraní společenských her
    • Trénování paměti, reminiscence
    • Pomoc s tvořivou aktivitou v Denním centru
  • Aktivizace jednotlivců:
    • Rozhovor, aktivizace paměti, rukodělné aktivity, procházky, čtení, modlitba, doprovod na mši

V prvním pololetí 2019 proběhly dvě supervize – 11.2.2019 s účastí osmi osob a 18. června 2019 s účastí desíti osob. Naši tři dobrovolníci se mimo svou pravidelnou dobrovolnickou činnost zúčastnili i Pomlázky v krajské nemocnici ve Zlíně na gerontologickém oddělení, kde na gerontologickém oddělení obešli s pomlázkou, sladkým balíčkem a přáním brzkého uzdravení asi 60 žen. V červnu se další čtyři dobrovolníci zúčastnili dětského dne pořádaného azylovým domem pro matky s dětmi v nouzi v Otrokovicích. 

Koordinátorka dobrovolníků se účastnila pravidelného komunitního plánování pořádaného sociálním odborem města Otrokovice v měsíci únoru, březnu, dubnu a červnu. Dne 25. dubna se koordinátorka účastnila Prostoru pro setkání neziskových organizací, kde představila činnost Maltézské pomoci a nabídla spolupráci. Dne 4. června jsme se v počtu tří osob účastnili poutě a mše na Svatém Kopečku v Olomouci. Dne 5. června jsme se zúčastnili vernisáže výstavy Normální je pomáhat, která je v letošním roce situována do prostor kina Golden Apple Cinema v obchodním centru ve Zlíně. Začátkem června byl rozeslán dopis ředitelům a třídním učitelům našich dobrovolníků – studentů s žádostí udělení pochval za mimoškolní činnost.