Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Počet klientů služby: 23 rodin, tj. 60 nezletilých dětí, 38 dospělých uživatelů, tj. celkem 98 uživatelů.

V našem centru v rámci dané služby podporujeme rodiny ze znevýhodněného prostředí a také rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním. Pomáháme našim uživatelům vytvořit fungující rodinu, zvýšit její samostatnost, schopnost podporovat zdravý a přirozený vývoj dítěte. Společně usilujeme o celkové zlepšení rodinné a sociální situace.

Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením 

V programu Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením je zapojeno celkem 16 dobrovolníků. Drtivá většina je zapojena přímo v zařízeních (DS Buchlovice, DS Štěpnice, DZP Staré Město, DZP Cihlářská Kunovice) a jedna dobrovolnice dochází přímo do domácnosti ke klientovi. Zájem o seniory je vyšší než o osoby se zdravotním postižením. Během uplynulého pololetí bylo cílem naleznout a nabízet dobrovolníkům i jiné možnosti než ty, které jsou již dobrovolnicky vytížené. Momentálně navazujeme spolupráci s DS Uherský Ostroh, Chráněným bydlením Tyršova Staré město, Chráněným bydlením sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Podařilo se také zajistit několik nových dobrovolníků do DS Buchlovice. V současnosti se zvýšil počet klientů, kteří by ocenili dobrovolníka. Veškeré žádosti jsou evidovány a snažíme se jim naleznout vhodného dobrovolníka.  

Sociálně aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny

V sociálně aktivizačních programech pro děti, mládež a podporu rodiny se zapojuje celkem 8 dobrovolníků. 5 dobrovolníci se věnují dětem z rodin SAS, kde se věnují hlavně doučování, a 3 dobrovolníci se zapojují v zařízeních – Dětský domov Uherské Hradiště a NZDM Šrumec v Uherském Brodě. 

Dobrovolnické aktivity – souhrn a propagace

V jarních měsících se podařilo realizovat několik přednášek na téma dobrovolnictví pro střední školy. Přednáška se konala celkem pro 3 třídy na Gymnáziu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, díky spolupráci s NZDM Šrumec měli studenti SPŠOA Uherský Brod shlédnout nejen přednášku na téma dobrovolnictví, ale i prostory nově  přestěhovaného a zařízeného NZDM Šrumec v Uherském Brodě (bývalý NZDM Větrník). Studenti Stojanova gymnázia Velehrad byli informováni o dobrovolnické službě během dnů osobnostního rozvoje. Tito studenti se za naší spolupráce setkali s klienty DZP Staré Město a DS Buchlovice. Měli tak možnost si na vlastní kůži zkusit, jak by mohla jejich dobrovolnická služba vypadat. 

 

Pravidelně jsou publikovány články o dobrovolnické činnosti, jsou oslovovány farnosti, obci a podobně. Stále udržujeme spolupráci s ICM Uherské Hradiště. Ke hledání dobrovolníka oslovujeme obce, farnosti, školy s konkrétní možností. 

S dobrovolníky byla zrealizována dvě supervizní setkání. První 11. března  v prostorách kanceláře Maltézské pomoci za účasti 6 dobrovolníků. Druhé setkání proběhlo 13. června  za účasti 5 dobrovolníků. 

Jedna dobrovolnice se zúčastnila dobrovolnického kurzu v Olomouci. Pomoc dobrovolníků je velmi vítána i při různých akcích nejen pro děti ze SAS, ale i z různých zařízeních. I letos se tak uskutečnil dětský den pro děti z Azylového domu Petrklíč ve Véskách, který by se bez pomoci našich dobrovolnic nemohl konat. 

 

Dobrovolnické aktivity – souhrn

 

projekt

Počet dobrovolníků

Počet hodin

Programy pro rodiny a děti

5

45,5 hodin

Pomoc osamoceným seniorům

16

317,5 hodin

Dětský domov a NZDM

3

29,5 hodin

Celkem

24

392,5 hodin

 

V Uherském Hradišti působilo v tomto pololetí celkem 24 aktivních dobrovolníků, kteří během první poloviny roku 2019 odpracovali celkem 392,5 dobrovolnických hodin. V rámci SAS byla odpracováno 45,5 hodiny, které pomohly celkem 7 klientům. V rámci projektu 214 jsou zapojeni 3 dobrovolníci, kteří se věnují většímu množství klientů (Dětský domov Uherské Hradiště, NZDM Šrumec). Nejrozsáhlejším programem je Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením, v první polovině roku 2019 bylo zapojeno celkem 16 dobrovolníků, kteří společně odpracovali 317,5 dobrovolnických hodin. Počet klientů je obtížné evidovat, jelikož dobrovolníci mnohdy navštíví za svou návštěvu i několik různých klientů v zařízení.

Během ledna až června 2019 se připojilo 6 nových dobrovolníků, momentálně evidujeme další 3 nové zájemce o to být naším dobrovolníkem. Rok 2019 nejen dobrovolníky přidal, ale i ubral – 4 dobrovolníci ukončili dobrovolnickou činnost (zdravotní důvody, nedostatek času, nenaplněná očekávání).