Jménem Maltézské pomoci o.p.s. děkujeme všem, kteří nám pomohli jakýmkoliv způsobem propagovat naši výzvu na Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě v roce 2019. Všem patří neskutečný dík, jelikož prokázali, že dobré srdce otevřené dobrým skutkům je pro ně více než vlastní finanční zájem. Bez Vás bychom to nedokázali, děkujeme! Jen velmi obtížně se vykresluje radost v očích našich klientů, když se jich ujali dobrovolníci, aby o ně mohli pečovat po celou dobu setkání. Pro většinu z nich je dobrovolník  jediná možnost, jak se takové akce zúčastnit. I díky Vám se podařilo najít dostatek dobrovolníků k tomu, aby všichni klienti mohli přijet za námi na Velehrad!

Velký dík patří také úžasným dobrovolníkům, kteří věnovali nejen svůj čas, ale také neskutečnou energii do pomoci druhým. Někteří cestovali neskutečně daleko, jen aby nabídli svou pomocnou ruku, která byla s díky přijata. Děkujeme a těšíme se na další společný ročník, tentokrát již dvacátý!

Autor: Pavlína Sedláčková

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.