Osobní asistence

Specifika služby

Vzhledem k nedostatečnému financování služby osobní asistence z Jihomoravského kraje jsme byli nuceni radikálně omezit službu (i našim stávajícím klientům), což se projevilo v počtu odpracovaných hodin. Evidujeme několik desítek zájemců o službu osobní asistence a zatím nemáme možnosti rozšiřovat asistenci stávajícím klientům.
V tomto pololetí jsme měli k dispozici automobil Škoda Fabia, který byl z důvodů úspor převezen do centra Maltézské pomoci v Uherském Hradišti.

Vize rozvoje služby a spolupráce

V současné době čekáme na dofinancování služby z Jihomoravského kraje, které výrazně ovlivní rozvoj služby. V případě dofinancování budeme rozšiřovat službu osobní asistence i většině našim stávajícím uživatelům, kteří neustále projevují zájem.
Máme v plánu zefektivnit nábor nových osobních asistentů (osobních asistentek) a tím i vyhovět většímu počtu klientů. Chceme také hledat další dostupné zdroje nových a kvalitních osobních asistentů.

Supervize a vzdělávání asistentů/tek

V rámci vzdělávání jsou u nás pořádány supervize pro osobní asistenti/tky a koordinátorky osobní asistence.
Naše osobní asistentky (osobní asistenti) jsou průběžně vzdělávány akreditovanými a rekvalifikačními kurzy.

Stav k 30. 6. 2019:

Aktuální počet asistentů/tek 21 ( 3 DPP, 18 HPP)
Počet koordinátorů služby 3
Aktuální počet klientů 53
Počet klientů celkem za první pololetí: 69
Počet hodin přímé péče za první pololetí: 11095,50 hodin


 


Dobrovolnický projekt ,,Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením”

 

Specifika služby

Naše dobrovolníky posíláme do pěti zařízení v Brně. Domov pro seniory na Nopové, Domov pro seniory na Věstonické, Domov pro seniory Ludmila, Domov pro zrakově postižené v Chrlicích a Domov pro seniory Kosmonautů. Někteří dobrovolníci docházejí i do domácností klientů.

V rámci péče o dobrovolníky pořádáme každý měsíc setkání, kde mají možnost sdílet a vyměňovat si zkušenosti a poznávat se i s dalšími dobrovolníky. Jednou za půl roku dobrovolníci absolvují supervizi.

Stav k 30. 6. 2019:

Aktuální počet dobrovolníků celkem: 17
Aktuální počet klientů: 10
Aktuální počet klientů v domácnosti: 7
Počet hodin odpracovaných dobrovolníky: 145 hodin

Propagace našich projektů a služeb

V rámci propagace našich projektů a služeb jsme během tohoto pololetí navštívili několik míst. Jedním z nich byla účast na Jarmarku neziskovek v rámci festivalu Jeden svět 2019, kde jsme mohli prezentovat naše služby. Potom jsme se prezentovali studentům středních škol na akci Zažij Dofe v brněnském centru Vida. Společně s DC67 jsme také mluvili o našich aktivitách na Ekonomicko – správní fakultě Masarykovy univerzity.
Byli jsme znovu osloveni VUT Brno (podnikatelská fakulta), kde nám studenti v rámci svého předmětu vytvořili návrhy propagačních materiálů.
V tomto pololetí začínají přípravy na udílení cen dobrovolníkům Křesadlo 2019 v Jihomoravském kraji, které se bude konat v prosinci 2019.
Jsme stále v úzkém kontaktu s dalšími organizacemi, které nabízejí služby podobného charakteru.