Mělnické centrum Maltézské pomoci realizuje dvě registrované služby: osobní asistenci a doprovázení dětí s postižením do školských zařízení. Třetí služba, sociálně aktivizační […]
Osobní asistence Specifika služby Vzhledem k nedostatečnému financování služby osobní asistence z Jihomoravského kraje jsme byli nuceni radikálně omezit službu […]