V Uherském Hradišti se uskutečnila Burza poskytovatelů sociálních služeb.

Centrum Jeseník hledá mladého dobrovolníka.

Doneste nám do centra Maltézské pomoci v Olomouci své berle, které by pomohli ostatním až v daléké Indii.