Každoroční pouť Maltézské pomoci s následnou mší svatou a pohoštěním se uskutečnila 5. června. Celkem se zúčastnilo na sedmdesát osob, mezi které patří dobrovolníci, osobní asistentky, zaměstnanci a přátelé Maltézské pomoci. Slavnostní odpolende bylo zahájeno pěší poutí na Svatý Kopeček před třetí hodinou odpolední. V sedmnáct hodin následovala mše svatá celebrovaná otcem Bernardem a po ní následovala modlitba za Maltézskou pomoc. Nakonec byli všichni účastníci litrugie pozvání na občerstvení v podobě špekáčků a jiných dobrot. 

Prohlédněte si fotografie z vydařené akce.

 

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.