Na Mezinárodní setkání vozíčkářů na Velehradě hledáme dobrovolníky starší 15 let, kteří by mezi 2. až 5. červencem pomohli jednotlivým vozíčkářům na tomto setkání.

Důležité informace:
– celá tato akce proběhne v termínu od 2. – 5. 7. 2018 a vyžaduje to od Vás příjezd na Velehrad 2. 7. 2018
v odpoledních hodinách (nejpozději do 18.00). Plánovaný odjezd z akce bude 5. 7. 2018 po obědě (nejdříve
po 14.00).
– ubytování i strava na dny 2. 7. – 5. 7. 2018 jsou pro Vás zajištěny (konkrétněji od snídaně 3. 7., večeře 2. 7.
bude z vlastních přivezených zásob)
– ubytování je zajištěno jako obvykle ve třídách místní ZŠ (tzn. karimatky, spacáky a přezuvky povinně
s sebou)
– jízdné na akci hromadnými dopravními prostředky Vám proplatíme
– s sebou: večeři na 2. 7., spacák, karimatka, občanský průkaz, pracovní oblečení na odpoledne 3. 7., černé
dlouhé kalhoty (jednotné a povinné oblečení k maltézskému stejnokroji pro dobrovolníky).

Přihlaste se prosím co nejdříve na emailu [email protected]. Toto vaše přihlášení vnímáme
s ohledem na službu účastníkům setkání jako závazné.

Do emailu prosím napište své jméno, příjmení, trvalou adresu, tel., email, RČ (kvůli pojištění). Pokud máte
zdravotnické vzdělání (a jakého typu), sdělte nám to prosím také kvůli zabezpečení zdravotního dozoru
během akce. Sdělte nám prosím také, zda jste aktuálně aktivními dobrovolníky Maltézské pomoci (v jakém
centru a jakém programu).
Těšíme se na Vás, na společně prožitý čas a krásnou příležitost umožnit účast na této akci na
Velehradě těm, kteří by to sami bez podpory druhých nezvládli!

 

Akce proběhne za podpory Vojenských lesů a statků ČR, s. p.