I když v úterý 12. čevna bylo počasí v Jeseníku střídavé – dopoledne pršelo, odpoledne svítilo sluníčko – byli jsme rádi, že jsme se s naším Dobrovolnickým centrem mohli účastnit prezentace našich aktivit na Masarykově náměstí v Jeseníku. Díky našim dobrovolníkům, Ludmile a Jurajovi, za jejich čas, který věnovali této prezentaci.

Městu Jeseník děkujeme za možnost být i letos při tom. Především Bohumile Ptáčkové ze soc. odboru MÚ, za její ochotu a trpělivost při organizování tak náročné akce. Nechci opomenout však i místostarostku Zdeňku Blišťanovou, která si vždy najde čas se mezi nás přijít podívat. Stejně tak i pan Kovalčík, paníLandauerová a paní Havrilová ze soc. odboru MÚ Jeseník.
Díky však patří i těm, které na první pohled vidět není, ale bez jejichž zázemí by akci nebylo možné uspořádat – MKZ Jeseník a TS Jeseník. Díky Vám všem a přeji hodně sil a elánu do vaší práce.

Přispějte na projekty Maltézské pomoci pomocí portálu Darujme.

Autorka Petra Lednická