Doneste nám do centra Maltézské pomoci v Olomouci své berle, které by pomohli ostatním až v daléké Indii.