Prosíme vás o pomoc při sbírce zachovalých podpažních berlí (nejedná se o francouzské hole). Sbírka je pořádána pod záštitou Nadace sv. Františka z Assisi, která se chystá vypravit 33. kontejner se zdravotnickým materiálem do indické Kalkaty.

Potřebujeme podpaždní berle

Zdravotnický materiál bude předán sestrám Matky Terezy, které jej rozdělí mezi nejpotřebnější lidi (děti i dospělé) nemocné či staré, kterým se nedostává jiné pomoci. Jsou sužováni např. deformacemi končetin po malomocenství. Sestry Matky Terezy se s láskou starají právě o ty nejubožejší lidi a vaše pomoc je pro ně velmi cenná. Vlastníte-li přebytečné podpažní berle, či máte možnost je shromáždit např. v rámci vašeho rehabilitačního pracoviště a dát je k dispozici tam, kde opět poslouží dobré věci, budeme za vaši pomoc velmi vděční. Vzhledem k brzy se blížícímu datu vypravení kontejneru, prosíme o dodání berlí nejpozději do 13. června 2018 do Centra Maltézské pomoci Olomouc. Přinést hole můžete kdykoli během pracovního týdne od 8 do 16 hodin, v pondělí a středu až do 17 hodin.

Kontaktní osoba pro Olomoucké centrum: 
Karel Čapka
605 228 161
Maltézská pomoc, o. p. s.

Pokud byste rádi podpořili nákup zdravotnického materiálu finančně, lze přispět na tento účet: 2028 869 399/0800.