V Uherském Hradišti se uskutečnila Burza poskytovatelů sociálních služeb.