Adam, klient Maltézské pomoci, popsal svoje zkušenosti se službami Maltézské pomoci.

Z olomouckých center bylo nominováno několik dobrovolníků na cenu Ď.

Zprávy vyšly v Buchlovském zpravodaji a v informačníkem Uherskohradištské farnosti Xaver

Stejně jako loni jsme uspořádali pro naše klienty slavnostní setkání u příležitosti Velikonoc. 

V minulém týdnu proběhl v kanceláři mělnického centra Maltézské pomoci, o.p.s. seminář o Alzheimerově chorobě, a to ve spolupráci s lékaři RZS Středočeského kraje MUDr. et Bc. Danou Hlaváčkovou a MUDr. Tomášem Hlaváčkem, který současně pracuje jako lékař v Alzheimer Home, (domov se zvláštním režimem).

Moc děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další akci.

Preventivně – vzdělávací program pro děti z pěstounských rodin a rodin ohrožených sociálním vyloučením