Františka a Helena Kupcovy mají srdce na dlani

Matka s dcerou pocházející z Buchlovic, dlouhodobě a takřka bez povšimnutí širší veřejnosti, rozdávají radost druhým. Obě ženy více než rok a půl vykonávají činnost dobrovolníka, která zahrnuje pravidelné navštěvování Domova pro seniory v Buchlovicích. V rámci svého volného času se zde věnují konkrétním klientům a snaží se vhodným způsobem naplňovat jejich dny různými aktivitami. Slečna Helena je dokonce v domově zaměstnaná, ale i přes náročné směny se ráda za seniory vrací i ve svém volnu, aby jim mohla pomoci překonávat jejich samotu. Františka s Helenou si tuto činnost vybraly svobodně prostřednictvím organizace Maltézská pomoc, o.p.s., jejíž pobočka sídlí v Uherském Hradišti.

S touto organizací dobrovolnice spolupracují i v dalších směrech. Například ušily více než dvě desítky panenek jako dárek pro děti, kterým organizace pomáhá prostřednictvím své sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Panenky byly dětem předány během Mikuláš ské besídky, jež se dobrovolnice rovněž zúčastnily, a to v převleku za čertice.

Panenky však nešijí Františka s Helenou jen pro Maltézskou pomoc, o.p.s., ale je to mnohem širší oblast jejich dalšího působení, co se týká nezištné pomoci druhým. Materiál a jiné potřeby na výrobu si shánějí samostatně většinou na různých bazarech či od drobných dárců. Bohužel veškerý materiál není možné takto získat, proto část hradí i ze svých vlastních

prostředků. V minulém roce vyráběly například háčkované chobotničky pro dětské odd. uherskohradišťské nemocnice. Dále předávaly ručně vyráběné vánoční dárky v Domově pro seniory v Buchlovicích nebo v Domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka v Kroměříži, a často také pomáhají jednotlivcům. Například šlo o nemocného chlapce z Uherského Hradiště, kterému předávaly svůj výrobek.

Ráda bych oběma ženám vyjádřila svůj velký obdiv za jejich nasazení v pomoci druhým. Energie takto předaná se nemůže nikam vytratit, ale bude předávána dál. Děkujeme oběma za to, jaký význam dávají dobrovolnické činnosti, a doufáme, že tím inspirují mnohé další.

Dětský karneval

 

Autorka článků Štěpánka Malinová