Chystá se již osmnáctý ročník ceny Ď a z Olomouckého kraje bylo nominováno hned několik dobrovolníků z Maltézské pomoci, konkrétně z Jeseníku, Olomouce a Přerova. Cena Ď je poděkování významným dobrovolníkům za jejich významnou činnost pro společnost.

Podívejte se na všechny nominované osoby z Maltézské pomoci.

Maltézská pomoc, o.p.s. ČR, Centrum Jeseník nominuje:

Martin Macháček – Pomoc osamoceným seniorům a osobám ZTP – mladý muž, který – ve svém volném čase – více než 2 roky pomáhá klientovi seniorovi, a to téměř celý život nevidomému, doprovází jej na procházky, do kaváren, na různé akce, na návštěvu za známými, na výlety, atp.

Michaela Randusová – Pomoc osamoceným seniorům a osobám ZTP – mladá maminka, která pracuje na ZŠ jako asistentka pedagoga, ve svém volném čase navštěvuje klienty DPS v Mikulovicích, chodí s nimi na procházky, vozí je ven, povídá si s nimi, vnáší do jejich trápení radost a dobrou náladu klienti i pracovníci zařízení si ji chválí již od první chvíle, co do zařízení nastoupila.

Slavomír Glomb – Pomoc osamoceným seniorům a osobám ZTP – student gymnázia, který i přes minimum času se snaží pomáhat klientům CSS Jeseník, resp. Domova pro seniory toto zařízení slouží klientům, kteří z důvodu vysokého věku nebo těžké nemoci jsou odkázáni na celodenní péči); veškerou volnou chvíli jim věnuje povídáním, sdílením, četbou knih, společnými procházkami, doprovázením na tzv. Kavárničky, apod.

Veronika Smrčková, Anežka Obidová a Martina Bedáňová – Dobrovolnictví v SAS pro děti, mládež a podporu rodiny – 3 mladé studentky, spolužačky, které ve svém volném čase pomáhají dětem a mládeži, a to formou doučování, aktivního trávení volného času a také na letních táborech a víkendovkách svůj čas věnují mladým lidem a dětem na okraji společnosti, což je pro mnohé obrovským příkladem

Maltézská pomoc, o.p.s. ČR, Centrum Přerov nominuje:

Bc. Kateřina Hrubá – Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdravotním postižením – Ještě jako studentka se v roce 2015 stala dobrovolnicí a od té doby stále pravidelně navštěvuje mladou ženu s mentálním postižením. Společný čas tráví především procházkami, povídáním, ale zajdou si také zaplavat do plaveckého bazénu v Přerově nebo na horkou čokoládu do místní čokoládovny. Obě se vždy na další setkání těší a Katka vnímá takto věnovaný čas pro radost někomu jinému jako samozřejmost, ne jako něco mimořádného. Je velmi skromná a obětavá. Ochotně také pomáhá při organizování společných akcí pro zdravotně postižené např. Alfaolympiády.

Maltézská pomoc, o.p.s. ČR, Olomouc nominuje:

Petra Dadáková – Petra Dadáková působí jako dobrovolnice v projektu Dopisování s vězni od února 2017 doposud. Obsahem její činnosti je korespondence s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody, prostřednictvím které těmto lidem umožňuje být v kontaktu s někým mimo vězení. V dopisech dobrovolnice svému klientovi dává prostor pro sdílení toho, co on aktuálně potřebuje, snaží se ho podporovat v pozitivním, poskytovat mu zpětnou vazbu, informace o dění ve světě a vede s ním v dopisech rozhovory na různá témata atd. Je patrné, že dobrovolnická činnost slečnu Dadákovou těší, je ráda, že i přes svoje zdravotní postižení může být někomu užitečná. Problematika vězeňství ji zajímá a ráda by se jí věnovala i v rámci své profese, zatím se jí však nedaří takové uplatnění nalézt. Svoji činnost bere zodpovědně, vnáší do ní lidskost a pozitivní přístup k životu. Účastní se také supervizí, v rámci, nichž je ochotná sdílet své zkušenosti s ostatními dobrovolníky.

Pavlína Kosinová – Dobrovolnice Pavlína Kosinová je od března roku 2010 aktivní dobrovolnicí projektu Dopisování s vězni. Obsahem její činnosti je korespondence s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody, prostřednictvím které těmto lidem umožňuje být v kontaktu s někým mimo vězení. V dopisech dobrovolnice svému klientovi dává prostor pro sdílení toho, co on aktuálně potřebuje, snaží se ho podporovat v pozitivním, poskytovat mu zpětnou vazbu, informace o dění ve světě a vede s ním v dopisech rozhovory na různá témata atd. Za dobu svého působení si dobrovolnice dopisovala s několika osobami ve výkonu trestu odnětí svobody. Od prosince 2014 se Pavlína také aktivně zapojuje v projektu Dobrovolníci v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, konkrétně dochází do Hospice na Sv. Kopečku. Její dobrovolnická činnost zde spočívá především v tom, že věnuje svůj čas a energii těžce nemocným nebo umírajícím. Sledovat Pavlínu při tichých hovorech u lůžka je nevšední lidský zážitek, zaslouží si za to velké poděkování.

Lenka Žourková – Paní Lenka Žourková pravidelně jednou za čtrnáct dní navštěvuje klientku z Domova seniorů POHODA ve Chválkovicích. S klientkou se setkávají již od roku 2015 a za tu dobu mezi nimi vznikl krásný, přátelský vztah, přesto, že dobrovolnice bydlí 50 km od Olomouce a za klientkou musí dlouho dojíždět. Klientka se díky dobrovolnici má vždy na co těšit. Společně strávený čas je pro ni vzácný, protože spolu s dobrovolnicí přichází i úsměv, přátelství a pohlazení na těle i na duši.