V sobotu 4. dubna se v olomouckém centru Maltézské pomoci konal vzdělávací kurz pro nové dobrovolníky, kteří začínají docházet do domácností nebo do domova seniorů za seniory, případně osobami se zdravotním postižením. Celkem se kurzu zúčastnilo deset dobrovolníků, z nichž sedm vykonává dobrovolnickou činnost přímo v Olomouci (pět v domově seniorů POHODA ve Chválkovicích a dva v domácnosti u klientů), jedna dobrovolnice přijela z Prostějova a dva dobrovolníci až z Jeseníku.

 

Vzdělávací kurz byl rozdělen do čtyř bloků. Den zahájil blok ThLic. Michala Umlaufa, který dobrovolníkům hlouběji představil Maltézskou pomoc, její historii, poslání a služby. Po něm si převzala slovo Mgr. Jana Bitalová, která předstoupila s blokem první pomoci. Dobrovolníci měli během přednášky možnost vyzkoušet si obvázání rány, uvázání šátkového obvazu nebo si vyzkoušet resuscitaci. Následoval společný oběd a po něm se dobrovolníci dozvěděli něco o zásadách úspěšné komunikace a praktických aspektech spolupráce s lidmi s různými zdravotními postiženími, pod vedením Mgr. Elišky Černé. V tomto bloku si mohli účastníci vyzkoušet roli průvodce, ale i roli zdravotně postiženého člověka a to tak, že si zavázali oči, dali špunty do uší nebo se posadili na invalidní vozík. Cílem bloku bylo především naučit se komunikovat a spolupracovat s lidmi s postižením, ale zároveň si i vyzkoušet jejich „pohled“ na svět.

V poslední části kurzu si vzala slovo Mgr. Lucie Švábová, která se věnovala klíčovým oblastem brožury pro dobrovolníky a nečekaným situacím, které mohou během dobrovolnické činnosti nastat. Dobrovolníci velmi rychle vytvořili příjemnou skupinu a atmosféru. Aktivně se zapojovali do tréninku nových dovedností a snažili se získat co nejvíce praktických informací, aby vykonávali dobrovolnickou činnost co nejlépe. Za to jim patří velký dík, stejně jako všem lektorům, kteří se dobrovolník věnovali a předávali své znalosti.

Autorka Alžběta Faltová

 

Dobrovolnické aktivity finanečně podporuje statutární město Olomouc.